انجمن عکاسی شهرستان خنج

مدیریت وب سایت

فراخوان ثبت نام یازدهمین کارگاه تخصصی آموزش هنر عکاسی انجمن عکاسی شهرستان خنج

پس از برگزاری کلاسهای آموزش عکاسی جهت اعضا در سالهای گذشته و تجربه موفق برگزاری 10 دوره کارگاه تخصصی آموزش عکاسی در سالهای پیش اینبار به درخواست شما هنرمندان و هنردوستان گرامی تصمیم به برگزاری کارگاه آموزش تخصصی 11 گرفته ایم. اطلاعات این دوره: • پشتیبانی روزانه و هفتگی توسط هنرمندان ارشد انجمن برای انجام ارائه پروژه های شما ( آماده باشید که ممکن است ساعت 5 صبح توسط هنرمندان ارشد ما بیدار شوید و به ورک شاپ عکاسی دعوت شوید.) • تعداد نفرات این کارگاه محدود خواهد بود. • اولویت ثبت نام با کسانی است که هر چه سریعتر…

بیشتر بخوانید