انجمن عکاسی شهرستان خنج

فراخوان ثبت نام یازدهمین کارگاه تخصصی آموزش هنر عکاسی انجمن عکاسی شهرستان خنج

پس از برگزاری کلاسهای آموزش عکاسی جهت اعضا در سالهای گذشته و تجربه موفق برگزاری 10 دوره کارگاه تخصصی آموزش عکاسی در سالهای پیش اینبار به درخواست شما هنرمندان و هنردوستان گرامی تصمیم به برگزاری کارگاه آموزش تخصصی 11 گرفته ایم. اطلاعات این دوره: • پشتیبانی روزانه و هفتگی توسط هنرمندان ارشد انجمن برای انجام ارائه پروژه های شما ( آماده باشید که ممکن است ساعت 5 صبح توسط هنرمندان ارشد ما بیدار شوید و به ورک شاپ عکاسی دعوت شوید.) • تعداد نفرات این کارگاه محدود خواهد بود. • اولویت ثبت نام با کسانی است که هر چه سریعتر…

بیشتر بخوانید

من در این کهکشان شناورم

من در این کهکشان شناورم عنوان نمایشگاه نقاشی، داستان نظام الدین مقدسی، افشین فخرایی، سید هابیل مظفری نیاپور است. گالری تیتخ خنج بمدت 8 روز از تاریخ 11 تا 18 آذرماه 1400 میزبان این سه هنرمند است. گشایش: پنجشنبه 11 آذرماه 1400 ساعت بازدید: از ساعت 16 الی 21 فارس، خنج، خیابان پاسداران، گالری تیتخ حامی پروژه: مسعود ابونجمی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خنج و انجمن هنرهای تجسمی خنج

بیشتر بخوانید

دهمین کارگاه تخصصی آموزش هنر عکاسی انجمن عکاسی شهرستان خنج

  پس از برگزاری کلاسهای آموزش عکاسی جهت اعضا در سالهای گذشته و تجربه موفق ۹ کارگاه تخصصی آموزش عکاسی در سالهای پیش اینبار به درخواست شما هنرمندان و هنردوستان گرامی تصمیم به برگزاری کارگاه آموزش تخصصی ۱۰ گرفته ایم. اطلاعات این دوره: • پشتیبانی روزانه و هفتگی توسط هنرمندان ارشد انجمن برای انجام ارائه پروژه های شما ( آماده باشید که ممکن است ساعت ۶ صبح توسط هنرمندان ارشد ما بیدار شوید و به ورک شاپ عکاسی دعوت شوید البته بعد از اپیدیمی کرونا! .) • تعداد نفرات این کارگاه محدود خواهد بود. • اولویت ثبت نام با کسانی…

بیشتر بخوانید