انجمن عکاسی شهرستان خنج

داستان

من در این کهکشان شناورم

من در این کهکشان شناورم عنوان نمایشگاه نقاشی، داستان نظام الدین مقدسی، افشین فخرایی، سید هابیل مظفری نیاپور است. گالری تیتخ خنج بمدت 8 روز از تاریخ 11 تا 18 آذرماه 1400 میزبان این سه هنرمند است. گشایش: پنجشنبه 11 آذرماه 1400 ساعت بازدید: از ساعت 16 الی 21 فارس، خنج، خیابان پاسداران، گالری تیتخ حامی پروژه: مسعود ابونجمی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خنج و انجمن هنرهای تجسمی خنج

بیشتر بخوانید