انجمن عکاسی شهرستان خنج

انجمن عکاسی شهرستان خنج

نمایشگاه گروهی عکس هنرمندان کارگاه ۱۰ انجمن عکاسی شهرستان خنج

نمایشگاه گروهی عکس هنرمندان کارگاه ۱۰ انجمن عکاسی شهرستان خنج هنرمندان حاضر در نمایشگاه: زیبا تقی پور-تارا خلوتی-نازنین زمانی-پریسا شجاعی-زینب شجاعی-الینا کمالی-سونیا نوری کیوریتور: محمدنور رحیمی نژاد زمان: ۸ - ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ ساعت بازدید: ۱۸ - ۲۲ خنج-گالری تیتخ

بیشتر بخوانید