انجمن عکاسی شهرستان خنج

پرداخت آنلاین ویژه عضویت در انجمن

 

 

هنرجوی گرامی ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.

جهت پرداخت شهریه کارگاه آموزشی (۲) با وارد کردن مبلغ صحیح حق شهریه ۷۰،۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود اقدام کنید.

 

 

 

paykhonjpic

تکمیل این موارد الزامی است:

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

 

[ErimaZarinpalDonate]