انجمن عکاسی شهرستان خنج

عضویت در انجمن

فراخوان عضویت انجمن عکاسی شهرستان خنج

فراخوان عضویت انجمن عکاسی شهرستان خنج نظر به شروع فعالیت های آموزشی انجمن عکاسی شهرستان خنج، از کلیه علاقمندان به این رشته هنری جهت عضویت دعوت بعمل می آورد. علاقمندان می توانند جهت دریافت فرم عضویت به نشانی: خنج، خیابان رسالت، کپی و تایپ مرکزی مراجعه فرمائید. جهت کسب اطلاعات بیشتر نیز میتوانید با شماره ۷۴۵۹ ۳۸۱ ۰۹۱۷ (خواجوی)  تماس حاصل نمایید.

بیشتر بخوانید